Prezes NRA do Premiera RP: adwokaci też są przedsiębiorcami

Prezes Naczelnej Rady Adwokackiej, adw. Jacek Trela, wystosował pismo do premiera Mateusza Morawieckiego z prośbą o spowodowanie uwzględnienia w pracach nad pakietem pomocowym dla średnich i małych przedsiębiorców osób wykonujących zarówno zawód adwokata, jak również aplikanta adwokackiego.

Adwokaci, wykonujący zawód zaufania publicznego, są jednocześnie przedsiębiorcami ponoszącymi określone zobowiązania publiczno-prawne, a także zobowiązania w stosunku do zatrudnianych przez siebie osób. Obecny stan zagrożenia epidemicznego w sposób istotny ogranicza tę działalność zawodową i wymaga wsparcia ze strony Państwa.

Prezes NRA deklaruje także, w imieniu samorządu zawodowego adwokatów, wsparcie merytoryczne, zapewniejąc, że przedstawiciele Adwokatury są gotowi do przedstawienia propozycji rozwiązań legislacyjnych, a także konsultacji projektów rządowych.

(czytaj pismo Prezesa NRA)

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry