Prezes NRA do Rzecznika Praw Dziecka: dzieci imigrantów potrzebują pomocy

Adw. Przemysław Rosati, prezes Naczelnej Rady Adwokackiej, zwrócił się do Rzecznika Praw Dziecka Mikołaja Pawlaka o niezwłoczne podjęcie działań zmierzających do udzielenia ochrony, wsparcia i pomocy humanitarnej dzieciom przebywającym w strefie przygranicznej.

Prezes NRA podkreśla, że konieczne jest niezwłoczne podjęcie interwencji w sprawie stosowania procedury push back, stosowane również wobec matek z dziećmi.

Zawracanie uchodźców do granicy państwowej, szczególnie wycieńczonych tułaczką matek i przerażonych dzieci, które uciekły ze swojego kraju przed represją i w obawie o swoje życie, szukając schronienia w rozwiniętych, cywilizowanych miejscach, jest niehumanitarne. Narusza prawa i godność człowieka. Jest wbrew wartościom, które pielęgnuje Adwokatura. - czytamy w piśmie Prezesa NRA.

Adw. Rosati przypomina, że zarówno Konstytucja RP, jak też Konwencja Genewska oraz Konwencja o Prawach Dziecka zobowiązują Rzeczpospolitą Polską do ochrony najsłabszych. Zaś Rzecznik Praw Dziecka stoi na straży praw dziecka niezależnie od jego pochodzenia i narodowości.

(czytaj pismo Prezesa NRA)

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry