Prezes NRA domaga się wyjaśnień nt. utrudniania pracy pełnomocnikom na granicy polsko-białoruskiej

Adw. Przemysław Rosati, prezes NRA, zwrócił się do Komendanta Głównego Straży Granicznej, gen. dyw. SG Tomasza Pragi, o wyjaśnienie sytuacji zaistniałej na granicy polsko-białoruskiej, gdzie funkcjonariusze Straży Granicznej dyżurujący w oddziale Straży Granicznej utrudniali wykonywanie obowiązków pełnomocnikom, którzy reprezentują uchodźców przebywających na granicy. Stanowisko w sprawie traktowania uchodźców wydała też Naczelna Rada Adwokacka.

Prezes NRA przypomniał, że osoby znajdujące się na granicy polsko-białoruskiej w Usnarzu Górnym ubiegają się o ochronę międzynarodową w Rzeczypospolitej Polskiej. 20 sierpnia 2021 r. grupa pełnomocników reprezentujących tych uchodźców podjęła próbę złożenia wniosków w imieniu swoich mocodawców bezpośrednio w siedzibie Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej w Białymstoku. Pełnomocnikami byli: r.pr. Patrick Radzimierski, adw. Grzegorz Kukowka, adw. Bartosz Obrębski, apl. adw. Helena Lendzion, apl. adw. Łukasz Bucki, apl. adw. Aleksander Posłuszny, apl. adw. Wiktoria Qader, apl. adw. Andrzej Dementiy.

Mimo że wspomniany oddział Straży Granicznej jest placówką dyżurną i pełni dyżur całą dobę, pełnomocnikom odmówiono przyjęcia wniosków.

Prezes NRA podkreśla, że w ocenie grupy adwokatów, aplikantów adwokackich i radców prawnych, odmowa przyjęcia wniosków od umocowanych profesjonalnych pełnomocników, stanowi jawny wyraz utrudniania pracy pełnomocnikom oraz zaniechanie obowiązków nałożonych ustawowo na Straż Graniczną. W ich ocenie nie było przeszkód do tego, aby obecny w budynku oficer dyżurny lub inny wyznaczony funkcjonariusz odebrał od pełnomocników wnioski, tak aby można było nadać im bieg.

Mając na uwadze tę sytuację, Prezes NRA w imieniu Naczelnej Rady Adwokackiej, zwraca się do Komendanta Głównego Straży Granicznej o wyjaśnienie przyczyn takiego postępowania funkcjonariuszy Straży Granicznej wobec adwokatów, aplikantów adwokackich i radców pranych wykonujących czynności zawodowe.

Szczegółowy opis sytuacji i działań pełnomocników znajduje się w piśmie Prezesa NRA

(czytaj pismo do Komendanta Głównego SG)

Podczas drugiej części nadzwyczajnego posiedzenia plenarnego Naczelnej Rady Adwokackiej, wznowionego po przerwie 23 sierpnia, NRA przyjęła stanowisko, w którym wyraża głębokie zaniepokojenie sytuacją, jaka ma miejsce na granicy Rzeczypospolitej Polskiej z Białorusią i przypomina, że rozwiązanie problemu migracji cudzoziemców winno nastąpić wyłącznie w oparciu o obowiązujące prawo, a przede wszystkim z poszanowaniem praw człowieka i godności ludzkiej.

(czytaj stanowisko NRA)

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry