Prezes NRA interweniuje w sprawie tzw. widzeń adwokackich

Adw. Przemysław Rosati, prezes Naczelnej Rady Adwokackiej, w ramach zaplanowanych spotkań, rozmawiał 17 sierpnia z gen. Andrzejem Leńczukiem, zastępcą dyrektora generalnego Służby Więziennej i przedstawicielami Centralnego Zarządu Służby Więziennej. Rozmowa dotyczyła ujednolicenia standardów tzw. widzeń adwokackich w jednostkach penitencjarnych.

Na spotkaniu prezes NRA przedstawił zgłaszane przez środowisko adwokackie problemy z realizacją widzeń: zarówno te, które wynikają z ograniczeń, jakie niesie ze sobą pandemia, jak również te, które istnieją od lat i dotąd nie zostały rozwiązane.

Po omówieniu tych zagadnień, obie strony ustaliły wstępnie powołanie zespołu roboczego, złożonego z przedstawicieli Naczelnej Rady Adwokackiej i Centralnego Zarządu Służby Więziennej, którego celem będzie wypracowanie standardów realizacji widzeń adwokackich. Zgodzono się, że widzenia te należy odformalizować, ujednolicić, uprościć procedury i stworzyć jednolite zasady ich wykonywania we wszystkich jednostkach penitencjarnych w Polsce.

Po spotkaniu adw. Przemysław Rosati, prezes NRA, wystosował pismo do gen. Jacka Kitlińskiego, dyrektora generalnego Służby Więziennej, w którym potwierdza gotowość powołania wspólnego zespołu roboczego, mającego rozpocząć prace zmierzające do przygotowania i wprowadzenia w życie ujednoliconych standardów widzeń we wszystkich jednostkach penitencjarnych w kraju.

 

(czytaj pismo Prezesa NRA)

 

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry