Prezes NRA: kolejne Święta przed Sejmem - felieton

- Jesteśmy świadkami tworzenia się „nowej tradycji” – zamiast przygotowywać się do świąt Bożego Narodzenia, Polacy gromadzą się przed Sejmem RP, broniąc demokracji i praw obywatelskich, które są zagrożone - napisał adw. Jacek Trela, prezes NRA w felietonie, który ukazał się 24 grudnia na łamach "Rzeczpospolitej".

"My, adwokaci dostarczyliśmy do Sejmu petycję z kilkoma tysiącami podpisów w obronie zasady trójpodziału władzy, zwróciliśmy się do Marszałek Sejmu o mediację między skonfliktowaną władzą wykonawczą a sądowniczą, razem z radcami prawnymi i sędziami, wystąpiliśmy o zorganizowanie rozmów przy „Okrągłym Stole dla Praworządności”, do których zasiedliby przedstawiciele władzy ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej, środowisk prawniczych, naukowych oraz organizacji społecznych" - podkreśla Prezes NRA.

 

(czytaj cały felieton)

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry