Prezes NRA na bieżąco zgłasza uwagi i zastrzeżenia do funkcjonowania Portalu Informacyjnego

Prezes Naczelnej Rady Adwokackiej, adw. Przemysław Rosati, prowadzi rozmowy z Ministerstwem Sprawiedliwości, zgłaszając na bieżąco uwagi i zastrzeżenia adwokatów do funkcjonowania Portalu Informacyjnego Sądów Powszechnych.

5 lipca br. Prezes NRA odbył kolejną rozmowę z Zastępcą Koordynatora Krajowego ds. informatyzacji sądownictwa powszechnego, SSO Wojciechem Łukowskim, nt. zgłoszonych przez NRA w porozumieniu z KIRP jeszcze przed wejściem w życie ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych uwag, zastrzeżeń i problemów, związanych z funkcjonowaniem Portalu Informacyjnego Sądów Powszechnych. Z uzyskanych w rozmowie informacji wynika, że uwagi te są analizowane i w oparciu o nie Portal ma otrzymać nowe funkcjonalności, które mają uporządkować jego działanie.

6 lipca br. Prezes NRA kolejny raz rozmawiał o funkcjonowaniu Portalu i zgłaszanych przez adwokatów problemach z wiceministrem sprawiedliwości Sebastianem Kaletą. W tym samym dniu odbyła się także rozmowa z Zastępcą Koordynatora Krajowego ds. informatyzacji sądownictwa powszechnego SSO Wojciechem Łukowskim nt. planowanych przez Ministerstwo Sprawiedliwości zmian w funkcjonowaniu Portalu.

Adw. Przemysław Rosati otrzymał zapewnienie, że szczegóły dotyczące planowanych zmian w funkcjonalnościach Portalu zostaną przedstawione w ciągu kilku najbliższych dni.

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry