Prezes NRA na posiedzeniu senackich komisji interweniuje ws. prawa do obrony

Adw. Jacek Trela, prezes Naczelnej Rady Adwokackiej, wziął udział 16 czerwca w posiedzeniu senackich komisji, rozpatrujących poprawki do ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19. W ustawie znajdują się przepisy ograniczające prawo do obrony podczas zdalnych posiedzeń aresztowych.

W sali obrad plenarnych Senatu obradowały Komisja Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej, Komisja Budżetu i Finansów Publicznych oraz Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej.

Prezes NRA zabrał głos, zwracając uwagę, że w zapisach o zdalnych posiedzeniach aresztowych znajdują się przepisy zmieniające kodeks postępowania karnego. Jest to sprzeczne z trybem uchwalania zmian w kodeksie, który określa Regulamin Sejmu.

Podkreślił także, że zapisy o zdalnych posiedzeniach aresztowych łamią konstytucyjne prawo do obrony. Mówią bowiem o tym, że podejrzany nie będzie obecny na sali rozpraw podczas posiedzenia o jego tymczasowym aresztowaniu. Obrońca będzie mógł przebywać albo w pomieszczeniu z klientem - wówczas pozbawiony jest dostępu do akt sądowych, albo będzie mógł być obecny na sali rozpraw, ale bez kontaktu z podejrzanym, swoim klientem.

Prezes NRA podsumował, że przepisy dotyczące zdalnych posiedzeń aresztowych powinny ulec eliminacji z ustawy. Ewentualnie powinny być przyjęte wyłącznie na czas trwania epidemii.

Adw. Jacek Trela podkreślił również, że posiedzenia aresztowe co do zasady są szybkie, nie ma opóźnień, zatem argument o przyśpieszeniu postępowań nie jest adekwatny.

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry