Prezes NRA na VI Krajowym Zjeździe Doradców Podatkowych

Prezes Naczelnej Rady Adwokackiej, adw. Przemysław Rosati, był gościem VI Krajowego Zjazdu Doradców Podatkowych 14 stycznia 2022 r.

Prezes NRA w swoim wystąpieniu podziękował prof. Adamowi Mariańskiemu, kończącemu kadencję jako przewodniczący KIDP, za współpracę. Pogratulował także osiągnięć mijającej kadencji.

"Mijającą kadencja samorządu doradców podatkowych to profesjonalizacja samorządu i systematyczne budowanie zaufania do zawodu doradcy podatkowego" - powiedział adw. Rosati.

Przypomniał o udziale samorządu doradców podatkowych w pracach Ogólnopolskiego Porozumienia Zawodów Zaufania Publicznego, które powstało w roku 2021.

W ramach Porozumienia m.in. odbyła się debata 30 czerwca 2021 r. w Warszawie pod tytułem "Polski Ład - wzrost opodatkowania pracy i działalności wykonywanej osobiście?", a następnie Porozumienie wystosowało apel do premiera RP Mateusza Morawieckiego z postulatami zmian do wybranych założeń „Polskiego Ładu”.

Krajowy Zjazd Doradców Podatkowych - najwyższy organ KIDP zwoływany co 4 lata. W trakcie trwającego 3 dni posiedzenia (14-16 stycznia 2022), zostaną wybrane nowe organy samorządu doradców podatkowych, w tym zostanie powołany nowy skład Krajowej Rady Doradców Podatkowych. Wśród członków KRDP delegaci wybiorą nowego przewodniczącego Krajowej Rady Doradców Podatkowych.

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry
banner polski