Prezes NRA na wysłuchaniu publicznym ws projektu ustawy o Sądzie Najwyższym

Adw. Jacek Trela, prezes Naczelnej Rady Adwokackiej, wziął udział 17 lipca w Sejmie w wysłuchaniu publicznym dotyczącym poselskiego projektu ustawy o Sądzie Najwyższym. 

W debacie wzięli też udział m.in. były I prezes Sądu Najwyższego profesor Adam Strzembosz, były prezes Trybunału Konstytucyjnego profesor Andrzej Rzepliński, I prezes Sądu Najwyższego profesor Małgorzata Gersdorf i przewodniczący Krajowej Rady Sądownictwa Dariusz Zawistowski, prezes Krajowej Rady Radców Prawnych Maciej Bobrowicz, prezes Stowarzyszenia Sędziów Polskich "Iustitia" Krystian Markiewicz oraz posłowie opozycji. 

Prezes Naczelnej Rady Adwokackiej powiedział, że Adwokatura zaangażowała się w prace nad projektem ustawy o Sądzie Najwyższym, a także odniosła się krytycznie do przyjętej już przez Sejm ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa i ustawie o ustroju sądów powszechnych, ponieważ te ustawy oraz wspomniany projekt nie stanowią reformy wymiaru sprawiedliwości, jakiej oczekują obywatele. Obywatele chcą bowiem sprawnego, bezstronnego i sprawiedliwego sądu, zaś wprowadzane i proponowane zmiany są tylko zmianami kadrowymi, które zagrażają niezależności sędziów i niezawisłości sądów. 

Poselski projekt ustawy o Sądzie Najwyższym został złożony 12 lipca w nocy. 

Naczelna Rada Adwokacka przesłała do Sejmu opinię o tym projekcie, którą przygotował adw. prof. dr. hab. Maciej Gutowski.

(czytaj opinię NRA)

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry