Prezes NRA na zebraniu delegatów IUSTITII

Prezes Naczelnej Rady Adwokackiej, adw. Jacek Trela wziął udział w XXIV Zebraniu Delegatów Stowarzyszenia Sędziów Polskich "IUSTITIA" 9 marca w Toruniu.

Obecny był też adw. Mikołaj Pietrzak, dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie.

Adw. Jacek Trela w wystąpieniu nawiązał do słów adwokata Aleksandra Mogilnickiego, prezesa Izby Karnej Sądu Najwyższego w latach 1924-29: "Sędzia w chwili wykonywania swych czynności sędziowskich powinien być obcy wszelkim wpływom zewnętrznym. Tylko ustawa, sumienie i okoliczności sprawy mogą stanowić podstawę do wydania wyroku.  Żaden zwierzchnik, czy to minister, czy prezes, czy sędzia wyższego sądu nie ma prawa nakazywać, a nawet zlecać sędziemu, żeby tak czy inaczej w sprawie orzekał. Bezstronnie wymierzać sprawiedliwość może tylko sędzia naprawdę niezależny".

Prezes Trela mówił o aktualności tego przesłania, sformułowanego przez adwokata i sędziego. Zaznaczył, że Adwokatura przeciwstawia się wszystkim zmianom w przepisach oraz praktycznym działaniom wymierzonym w sędziów i zagrażającym niezawisłości sędziowskiej, która jest niezbędna dla funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości. Prezes Trela przywołał działania podejmowane przez Adwokaturę w obronie stanu sędziowskiego i podziękował społeczeństwu obywatelskiemu, którego wsparcie pomogło wstrzymać zmiany psujące wymiar sprawiedliwości.

Podczas zebrania delegatów "IUSTITII" wybrano prezesa - został nim ponownie Krystian Markiewicz, sędzia Sądu Okręgowego w Katowicach. Dyskutowano też o aktualnej sytuacji w wymiarze sprawiedliwości. SSP IUSTITIA zrzesza ok. 1/3 wszystkich sędziów w Polsce. 

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry