Prezes NRA o kandydatach do SN

- Rolą  Naczelnej Rady Adwokackiej nie jest ocena moralna czy etyczna kandydatów do SN, ani wdawanie się w politykę – mówi adw. Jacek Trela, prezes Naczelnej Rady Adwokackiej w wywiadzie dla Dziennika Gazety Prawnej.

Prezes NRA w rozmowie odnosi się do kandydatur adwokatów do Sądu Najwyższego. - Naczelna Rada Adwokacka nie jest uprawniona do wyciągania jakichkolwiek konsekwencji. Myślę, że nie jest również uprawniona do ocen moralnych czy etycznych. Możemy co najwyżej mówić o porządku prawnym i prawach obywatelskich. I na tym będziemy się koncentrować. Środowisko adwokackie jest pluralistyczne, również politycznie. I tak było zawsze. Występowały poglądy od lewej do prawej strony sceny politycznej. Jednak adwokaci zawsze stanowili jedność na zewnątrz. I myślę, że ta jedność będzie dalej utrzymana. Ona jest naszą siłą. – tłumaczy prezes Trela.

Czytaj wywiad:

str.1

str. 2

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry