Prezes NRA: O kredycie czy o areszcie? (felieton)

Uchwalone przez Sejm przepisy spowodują, że prawo do obrony będzie nie tylko ograniczone. W wielu wypadkach w ogóle go nie będzie - napisał adw. Jacek Trela. Felieton prezesa Naczelnej Rady Adwokackiej o zapisach w Tarczy 4.0 ukazał się 9 czerwca br. na łamach "Rzeczpospolitej".

Co ma wspólnego kredyt z aresztem? Może zachodzi związek, jeśli kredytobiorca zaciąga kredyt z zamiarem niespłacenia i w efekcie może trafić do aresztu? Ostatnio Sejm stworzył jeszcze jedno, zupełnie nieoczywiste, żeby nie powiedzieć zaskakujące połączenie kredytu z tymczasowym aresztowaniem. W tarczy 4.0, czyli w ustawie z 4 czerwca br. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami Covid-19 oraz o zmianie niektórych innych ustaw, uchwalone zostały przepisy zmieniające kodeks postępowania karnego w części odnoszącej się do postępowania przed sądem w sprawach tymczasowego aresztowania.

(czytaj felieton)

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry