Prezes NRA o nowelizacji kodeksu karnego

  • W Rzeczpospolitej 9 sierpnia br. ukazał się wywiad z adw. Przemysławem Rosatim, prezesem Naczelnej Rady Adwokackiej nt. zaostrzenia kar w projekcie nowelizacji kodeksu karnego.
  • Prezes NRA stwierdza, że zaostrzenie kar nie spowoduje spadku przestępczości a doprowadzi do wielu innych problemów.
  • Zdaniem mec. Rosatiego zaostrzenie kar to temat zastępczy, który ma odwrócić uwagę od ciągle wydłużającego się czasu postępowań sądowych.

- Restrykcyjna polityka karna nie prowadzi do spadku przestępczości. Represyjna polityka kryminalna nie jest przejawem nowoczesności. A patrząc historycznie, taka restrykcyjność szła w parze z innymi cechami państwa, których nie możemy akceptować. Jak mówią eksperci, nowelizacja jest w istocie nowym kodeksem karnym opartym na represyjności, a nie na nieuchronności kary. – czytamy w wywiadzie.

Prezes NRA przekonuje, że zaostrzenie kar przyniesie konsekwencje w systemie penitencjarnym. Wymienia: zwiększenie zaludnienia jednostek penitencjarnych, podniesienie kosztów ich funkcjonowania oraz dalsze pogarszanie warunków bytowych odbywania kary pozbawienia wolności.

Prezes Rosati zwraca też uwagę, że przepisy nie dotyczą jedynie najpoważniejszych przestępstw, lecz zaostrzają zasady odpowiedzialności karnej za wszystkie bez wyjątku, w tym czyny nieumyślne, błędy medyczne czy drobne występki. – Szafowanie zapowiedziami surowych kar wobec sprawców najbardziej poważnych czy odrażających albo po prostu bulwersujących przestępstw zawsze będzie dobrze odbierane przez opinię publiczną. -  tłumaczy.

Prezes NRA uważa, że zaostrzenie kar to temat zastępczy, który ma odwrócić uwagę od ciągle wydłużającego się czasu postępowań sądowych. - Eksperci od lat powtarzają, że największe znaczenie odstraszające ma nieuchronność kary. A jeśli czas oczekiwania na rozstrzygnięcie sprawy się wydłuża, nie można mówić o nieuchronności. I tego nie można tracić z pola widzenia w dyskusji o wymiarze sprawiedliwości. – czytamy.  – Kuleje sprawność wymiaru sprawiedliwości i patrząc na kolejne projekty legislacyjne, nie widzę w nich sensownych propozycji rozwiązania tego problemu. – dodaje.

Czytaj cały wywiad

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry
banner polski