Prezes NRA: pielęgniarki z DPS-ów mogą liczyć na pomoc prawną adwokatów

Adw. Jacek Trela, prezes Naczelnej Rady Adwokackiej, skierował pismo do prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych – Zofii Małas, w którym przypomniał o gotowości adwokatów do świadczenia pomocy prawnej pracownikom służby zdrowia.

List jest reakcją na informacje o nakładaniu kar pieniężnych przez wojewodów na pielęgniarki, które nie wykonały postanowienia o stawieniu się do pracy w DPS-ach, a także w związku z informacją Ministra Sprawiedliwości o planowanym wszczęciu przez prokuraturę w niektórych z tych spraw postępowań przygotowawczych.

Wszystkie osoby, które w związku z tą sytuacją będą potrzebowały pomocy prawnej i zwrócą się do Okręgowych Rad Adwokackich lub Naczelnej Rady Adwokackiej (tel. 22 505 25 02), otrzymają ją bezpłatnie.

(zobacz listy adwokatów deklarujących pomoc pracownikom służby zdrowia)

Czytaj pismo

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry
banner polski