NRA podpisała porozumienie w sprawie praktyk aplikanckich w 2016 r.

Naczelna Rada Adwokacka podpisała porozumienie z Krajową Szkołą Sądownictwa i Prokuratury w sprawie odbywania przez aplikantów adwokackich w roku 2016 szkolenia z zakresu działania sądownictwa powszechnego i prokuratury.

Porozumienie podpisali 5 listopada adw. Andrzej Zwara, prezes NRA i w imieniu Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury jego zastępca - Rafał Dzyra.

Szkolenia organizowane będą dla aplikantów pierwszego roku i obejmować będą zarówno zajęcia teoretyczne jak i praktyczne. Prowadzić je będą sędziowie oraz prokuratorzy.

Aplikanci będą musieli zaliczyć 18 godzin lekcyjnych (45 minut) teorii (przy czym 12 godzin jest przeznaczonych na działanie sądownictwa powszechnego, a 6 godzin - na działania prokuratury) i pół roku zajęć praktycznych - pięć miesięcy w sądach i jeden miesiąc w prokuraturze. Zajęcia te obejmują do 50 dni roboczych w wymiarze od 6 do 8 godzin zegarowych dziennie.

(zobacz treść porozumienia)

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry