Prezes NRA: projekt MS regulacji rynku usług prawnych nie rozwiązuje problemu

  • Propozycja Ministerstwa Sprawiedliwości nie rozwiązuje problemu, z którym próbuje się zmierzyć - podkreśla adw. Przemysław Rosati, prezes NRA.
  • Prezes NRA przypomina, że Naczelna Rada Adwokacka przedstawiła na początku września br. projekt kompleksowego uregulowania rynku świadczenia pomocy prawnej.
  • Opinia Prezesa NRA do projektu ustawy MS regulującej działalność doradców odszkodowawczych została opublikowana w „Rzeczpospolitej” 5 października.

Mówiąc o projekcie ustawy Ministerstwa Sprawiedliwości, adw. Przemysław Rosati zaznacza, że "autor projektu zatrzymał się w połowie drogi".

- W naszym projekcie obywatele mają pełną ochronę i otrzymują pomoc prawną od adwokata lub radcy prawnego. To zapewnia bezpieczeństwo. Projekt Ministerstwa niestety nie spełnia tych warunków. Próbuje się pudrować rzeczywistość i cywilizować nieakceptowalne działania firm odszkodowawczych. Obywatel zasługują na pełną i profesjonalną pomoc prawną - podkreśla.

- Spełnienie wysokich wymagań stawianych przez ustawodawcę osobom wykonującym zawód zaufania publicznego, tj. zawód adwokata lub radcy prawnego, jest uzasadnione przede wszystkim interesem obywateli oraz tym, iż powierzone są nam zadania o szczególnym charakterze, o szczególnej doniosłości z punktu widzenia zadań państwa i troski o realizacje interesu publicznego, a także troski o zapewnienie gwarancji ochrony wolności i praw jednostki - argumentuje Prezes NRA. - Zawód zaufania publicznego to zawód polegający na obsłudze osobistych potrzeb ludzkich, wiążący się z przyjmowaniem informacji dotyczących życia osobistego, dlatego propozycja Ministerstwa Sprawiedliwości nie gwarantuje bezpieczeństwa pomocy prawnej, którą mają otrzymać obywatele.

Przypomnijmy, że projekt ustawy regulującej rynek usług prawnych, złożony przez Naczelną Radę Adwokacką w formie petycji do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Rady Ministrów, Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej oraz Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zakłada, że:

Pomoc prawna w Polsce (doradztwo prawne, reprezentacja przed sądami, prokuratorami i w komisariatach policji, a także np. wobec zakładów ubezpieczeń) powinna być wykonywana przez profesjonalistów, tj. adwokatów i radców prawnych, czyli przez osoby, które:

  • posiadają doświadczenie i wykształcenie prawnicze,
  • zdały państwowy egzamin zawodowy,
  • zobowiązane są do zachowania tajemnicy zawodowej (np. tajemnicy adwokackiej) oraz
  • przestrzegania kodeksu etyki zawodowej, podlegające odpowiedzialności dyscyplinarnej i
  • posiadające ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej na wypadek wyrządzenia szkody przy udzielaniu pomocy prawnej.

Ustawa przyczyni się do podniesienia poziomu usług prawnych, ochrony konsumentów, usprawnienia pracy sądów, a do tego otworzy rynek dla coraz większej rzeszy młodych, profesjonalnych prawników – adwokatów i radców prawnych, którzy spełniają kryteria wykonywania zawodu.

Podkreślić należy, że projekt ustawy proponowany przez NRA nie zmierza do ograniczenia dostępu do zawodów prawniczych – deregulacja tych zawodów nastąpiła 20 lat temu. Celem ustawy jest profesjonalizacja usług prawnych i zagwarantowanie, że osoby podejmujące się świadczenia tych usług będą spełniać wymagania opisane powyżej, konieczne dla ochrony klientów, a klienci nie będą narażani na szkody ze strony przypadkowych podmiotów, które nie mają wiedzy, doświadczenia i przygotowania do świadczenia pomocy prawnej.

Ograniczenie grupy osób uprawnionych do świadczenia pomocy prawnej do członków zawodów zaufania publicznego nie ograniczy dostępu przeciętnego Polaka do pomocy prawnej, a podwyższy jej poziom.

(czytaj post z projektem ustawy NRA)


Artykuł red. Małgorzaty Kaliszewskiej w "Rzeczpospolitej" omawia podstawowe założenia projektu ustawy sygnowanej przez wiceministra sprawiedliwości Marcina Warchoła. Są wśród nich "zakaz kontaktu z poszkodowanymi, ograniczenie apanaży za usługi i obowiązkowe licencje dla doradców odszkodowawczych".

czytaj artykuł Rzeczpospolitej

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry