Prezes NRA spotkał się z kandydatem na RPO

Adw. Andrzej Zwara, prezes NRA, spotkał się z dr. Adamem Bodnarem, kandydatem na Rzecznika Praw Obywatelskich, zgłoszonym przez PO i SLD. W spotkaniu uczestniczył również adw. Mikołaj Pietrzak, przewodniczący Komisji Praw Człowieka przy NRA.

Podczas spotkania rozmawiano o aktualnych problemach obywatelskich oraz Adwokatury. Prezes Andrzej Zwara przedstawił perspektywę środowiska adwokackiego na wchodzącą w życie w przyszłym tygodniu reformę kodeksu postępowania karnego. Z kolei dr Adam Bodnar naświetlił swój program i plany związane z pełnieniem funkcji Rzecznika Praw Obywatelskich. Jedną z priorytetowych spraw, którą chce zająć się kandydat na RPO, jest praktyczny dostęp zatrzymanego do adwokata, zaraz po zatrzymaniu. Zasadą miałaby się stać obecność adwokata przy pierwszym przesłuchaniu.

Dr Bodnar chce przeprowadzić szeroką kampanię informacyjną, zapewnić dostęp do listy adwokatów, a także  ulotki i plakaty na każdym komisariacie policji. Zdaniem dr. Bodnara, państwo powinno nie tylko zapewnić realną pomoc prawną w tym zakresie, ale i godne wynagrodzenie za pracę adwokatów. Obecny wiceprezes Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka jako Rzecznik Praw Obywatelskich chciałby również zmienić obecną praktykę biura RPO w zakresie wnoszenia kasacji w sprawach karnych.

Panowie omówili też wzajemne oczekiwania wobec współpracy NRA i RPO i zadeklarowali prowadzenie aktywnego dialogu.


Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry