Prezes NRA spotkał się z Marszałkiem Senatu

Adw. Przemysław Rosati, prezes Naczelnej Rady Adwokackiej, spotkał się 8 kwietnia 2021 r. z prof. Tomaszem Grodzkim, marszałkiem Senatu.

Rozmowa dotyczyła współpracy samorządu adwokackiego z parlamentem. Poruszono również temat zmian w procedurach sądowych, z uwagi na wydłużający się czas rozpoznawania spraw przez sądy oraz perspektywę zmian zasad świadczenia pomocy prawnej w Polsce w interesie obywateli.

W spotkaniu uczestniczył także adw. Ryszard Kalisz, członek NRA.

Następnie prezes Rosati odbył robocze spotkanie z senatorem Krzysztofem Kwiatkowskim, przewodniczącym Komisji Ustawodawczej Senatu RP, dotyczące współpracy na płaszczyźnie inicjatyw legislacyjnych proponowanych przez Adwokaturę, a służących obywatelom.

 

 

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry