Prezes NRA spotkał się z Rzecznikiem Małych i Średnich Przedsiębiorców

Adw. Przemysław Rosati, prezes Naczelnej Rady Adwokackiej, w ramach zaplanowanych spotkań, rozmawiał 16 czerwca z Rzecznikiem Małych i Średnich Przedsiębiorców. W spotkaniu wziął udział także wicedyrektor Instytutu Legislacji i Prac Parlamentarnych NRA adw. Dariusz Goliński.

Kolejne z cyklu spotkań, których celem jest nawiązywanie szerokiej współpracy, w tym w ramach prac parlamentarnych, wymiany doświadczeń i wiedzy o istotnych dla środowiska adwokackiego inicjatywach. Planowane jest podpisanie porozumienia o współpracy.

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry