Prezes NRA uhonorowany medalem „Zasłużony dla Wymiaru Sprawiedliwości”

Adw. Jacek Trela, prezes Naczelnej Rady Adwokackiej, został odznaczony medalem „Zasłużony dla Wymiaru Sprawiedliwości – Bene Merentibus Iustitiae”.

Wyróżnienie wręczył SSN Dariusz Zawistowski, przewodniczący Krajowej Rady Sądownictwa, podczas uroczystości jubileuszowych 100-lecia KRS, które odbyły się 28 września 2017 r. w Warszawie.  

Prezes Jacek Trela został doceniony za zasługi dla rozwoju współpracy z władzą sądowniczą, za działania na rzecz urzeczywistniania zasady trójpodziału władzy i niezależności sądów oraz za wkład w funkcjonowanie samorządu adwokackiego.

Panu Prezesowi serdecznie gratulujemy.

 

zdjęcia: Adam Kryszkiewicz, Biuro KRS

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/