Prezes NRA w obronie praw osób protestujących na ulicach

Prezes Naczelnej Rady Adwokackiej, adw. Jacek Trela, przesłał pisma do Komendanta Głównego Policji oraz do Głównego Inspektora Sanitarnego w związku z działaniami podjętymi wobec osób protestujących na ulicach.

Obywatele mają konstytucyjne prawo do wyrażania i demonstrowania swoich poglądów. Mają prawo wyrażać swój sprzeciw wobec sytuacji w jakiej się znaleźli oni i inne osoby dotknięte kryzysem ekonomicznym lub by zwrócić uwagę na problemy, które dotykają szerokich kręgów społeczeństwa - podkreśla prezes NRA.

- Sposób, w jaki policjanci traktują protestujących, wywożąc ich do komisariatów odległych kilkadziesiąt kilometrów od miejsc demonstrowania, zmusza do wniosku, iż celem nie jest troska o bezpieczeństwo i ochrona społeczeństwa, lecz zastraszanie ludzi przez stosowaną opresję. Nie taka powinna być rola Policji w demokratycznym państwie prawa. – czytamy w piśmie do KGP.

Z kolei w piśmie do Głównego Inspektora Sanitarnego Prezes NRA wyraził sprzeciw wobec nakładania wysokich kar pieniężnych na uczestników protestów. - Jako prezes samorządu adwokackiego, w imieniu środowiska, którego powinnością jest stanie na straży praw każdego obywatela, apeluję o powstrzymanie działań inspektoratów sanitarnych niezgodnych z prawem i elementarnymi zasadami moralnymi. – napisał adw. Jacek Trela.

 

(czytaj pismo do Głównego Inspektora Sanitarnego)

 

(czytaj pismo do Komendanta Głównego Policji)

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry