Prezes NRA wziął udział w "Okrągłym stole ds. wymiaru sprawiedliwości" w Sejmie

Adw. Przemysław Rosati, prezes Naczelnej Rady Adwokackiej, wziął udział w "Okrągłym stole ds. wymiaru sprawiedliwości", zorganizowanym 21 czerwca w Sejmie. Inicjatorem spotkania parlamentarzystów, polityków, ekspertów i prawników był wicemarszałek Sejmu, Piotr Zgorzelski.

Pierwszy "Okrągły stół ds. wymiaru sprawiedliwości" zorganizowano z inicjatywy wicemarszałka Zgorzelskiego w styczniu 2020 r. Podczas spotkania 21 czerwca br. omawiano kierunki i skutki reformy wymiaru sprawiedliwości, jaki wpływ miała ona na zawody prawnicze, szczególnie na sędziów. Podkreślano wagę niezależności sądów i niezawisłości sędziów dla prawidłowego funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości.

Powołane w styczniu 2020 r. podzespoły eksperckie zreferowały swoje prace.

Wicemarszałek Zgorzelski zapowiedział kolejne spotkania w ramach "okrągłego stołu".

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry
banner polski