Prezes NRA wzywa do rozwagi przed pochopną zmianą Konstytucji

Wobec informacji pojawiających się w mediach, iż rozważane są możliwości pilnej zmiany Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej dotyczące Trybunału Konstytucyjnego, Prezes Naczelnej Rady Adwokackiej wzywa Sejm i Senat do zachowania najdalej idącej rozwagi oraz powstrzymania się przed pochopnymi zmianami Konstytucji.

Wszelkie zmiany Konstytucji powinny być wypracowane w transparentny sposób, z rozwagą i namysłem oraz poprzedzone pogłębionymi konsultacjami społecznymi i szeroką debatą publiczną. Konieczne jest, aby w procesie prac nad zmianami Konstytucji uczestniczyły wszystkie ugrupowania polityczne mające swoich przedstawicieli w Parlamencie oraz przedstawiciele społeczeństwa obywatelskiego.

Prezes Naczelnej Rady Adwokackiej wzywa do poszanowania Konstytucji, będącej najwyższym prawem i dobrem Rzeczypospolitej Polskiej.

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry