Prezesi NRA i KRRP deklarują gotowość podjęcia się mediacji w sprawie protestów lekarzy

Adw. Jacek Trela, prezes NRA i r.pr. Maciej Bobrowicz, prezes KRRP, wydali oświadczenie, w  którym zgłaszają gotowość do podjęcia się mediacji pomiędzy protestującymi lekarzami-rezydentami a odpowiedzialnymi za funkcjonowanie systemu opieki zdrowotnej w Polsce.

- Obecnie najistotniejszym jest, aby rozmowy prowadzono w sposób bezstronny, apolityczny oraz z poszanowaniem racji obu stron. Tylko takie działanie może prowadzić do sprawnego rozwiązania problemu, które będzie korzystne dla wszystkich obywateli. – czytamy w oświadczeniu.

Pismo zostało przekazane do protestujących lekarzy-rezydentów, Prezes Rady Ministrów Beaty Szydło, Ministra Zdrowia Konstantego Radziwiłła oraz prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej Macieja Hamankiewicza.

czytaj oświadczenie

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry