Prezydent Andrzej Duda będzie gościem Krajowego Zjazdu Adwokatury

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda będzie Gościem rozpoczynającego się 25 listopada br. XII Krajowego Zjazdu Adwokatury.

KZA rozpocznie się o godzinie 10.00 w Centrum Kongresowym ICE przy ul. Konopnickiej 17 w Krakowie. Wystąpienie Prezydenta RP planowane jest zaraz po otwarciu Zjazdu przez adw. Andrzeja Zwarę, prezesa NRA.

Dziennikarze, którzy chcą uczestniczyć w wydarzeniu, proszeni są o akredytację do 23 listopada br. (środa) do godz. 15.00. Akredytacje zawierające informacje: imię, nazwisko, nazwę redakcji, imię ojca, numer PESEL, numer legitymacji prasowej, markę i numery rejestracyjne wozów transmisyjnych oraz numer telefonu kontaktowego prosimy przesyłać na adres: biuro.prasowe@nra.pl.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem 663 223 099. Informacji dotyczących udziału Prezydenta RP w Krajowym Zjeździe Adwokatury udziela też Zespół Obsługi Prezydenta w Biurze Szefa Gabinetu Prezydenta, Radosław Sosnowski tel.: 721 800 277.

Wejście akredytowanych dziennikarzy do sektora prasowego do godz. 9:15. Instalacja wozów transmisyjnych do godz. 7:00.

Podczas Krajowego Zjazdu Adwokatury adwokaci wybiorą nowe władze samorządu: prezesa i członków Naczelnej Rady Adwokackiej, prezesa i sędziów Wyższego Sądu Dyscyplinarnego, przewodniczącego i członków Wyższej Komisji Rewizyjnej oraz Rzecznika Dyscyplinarnego Adwokatury. Adwokaci dyskutować będą również na tematy obecnie nurtujące środowisko adwokackie, kwestie społeczne dotyczące dostępu obywateli do wymiaru sprawiedliwości oraz nakreślą główne kierunki działań na najbliższe lata. W wydarzeniu udział weźmie 327 delegatów reprezentujących 25-tysięczne środowisko z 24 izb adwokackich.

W czwartek, 24 listopada o godz. 18:00, w Katedrze na Wawelu zostanie odprawiona przez ks. bp. prof. Tadeusza Pieronka msza święta w intencji Polskiej Adwokatury.

26 listopada planowany jest briefing prasowy z nowo wybranym prezesem Naczelnej Rady Adwokackiej.

Informacje organizacyjne, materiały zjazdowe oraz biogramy delegatów znajdują się na stronie internetowej XII Krajowego Zjazdu Adwokatury, pod adresem: http://www.kza2016.pl/


Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry