Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej 25 listopada 2021

Kolejne posiedzenie Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej odbyło się 25 listopada 2021 r.

Prezes NRA poinformował o swojej interwencji w związku z komunikatem prasowym prokuratora Marcina Sadusia, rzecznika prasowego Prokuratury Regionalnej w Warszawie, w którym znalazł się passus: „Niestabilne i chaotyczne orzecznictwo w tej sprawie zasługuje na skrajnie negatywną ocenę. Uniemożliwienie rozpoznania na sali sądowej sprawy osoby podejrzanej o gigantyczne oszustwa to działanie typowe dla adwokata, a nie niezawisłego sądu."
Prezes NRA wydał oświadczenie oraz wystosował dwa listy – do Ministra Sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry oraz Prokuratora Regionalnego w Warszawie, Jakuba Romelczyka, w których zwrócił się o spowodowanie niezwłocznego usunięcia tych wysoce niestosownych sformułowań z treści ww. oświadczenia.

Adw. Przemysław Rosati poinformował o konferencji „Wymiar sprawiedliwości w Polsce – perspektywa przyszłości”, która odbyła się 20 listopada w Warszawie w formie hybrydowej. Organizatorami konferencji była NRA i Instytut Legislacji i Prac Parlamentarnych NRA. Konferencja cieszyła się dużą frekwencją – uczestników zdalnych - i odbiła się szerokim echem.

Prezes NRA omówił też sprawę nowej funkcji Portalu Informacyjnego sądów powszechnych o nazwie „Moje doręczenia”, która ma zostać uruchomiona 29 listopada. W związku z wprowadzanymi zmianami na PI, adwokaci zgłaszają błędy dotyczące funkcjonowania Portalu. Prezes NRA 20 listopada rozmawiał o tym z sędzią Wojciechem Łukowskim, zastępcą koordynatora krajowego ds. informatyzacji sądownictwa powszechnego. Instrukcja odbierania pism sądowych w Portalu Informacyjnym została już opublikowana na stronie adwokatura.pl, portalach społecznościowych Adwokatury i rozesłana do dziekanów izb.

Prezes NRA poinformował też o swoim spotkaniu 22 listopada z sędzią Adamem Strzemboszem oraz o wynikach konkursu „Rising Stars. Prawnicy – Liderzy Jutra”. Wyniki zostały ogłoszone 23 listopada podczas wirtualnej Gali. Zwycięzcą został adw. Grzegorz Kukowka, rzecznik prasowy ORA w Warszawie. Adwokatami są też laureaci z pierwszej dziesiątki – od miejsca pierwszego do ósmego.

Prezes NRA odbył też spotkanie z Maciejem Owczarkiem, wiceprezesem Business Center Club. Rozmowa dotyczyła współpracy dotyczącej organizacji szkoleń – na poziomie NRA i izb adwokackich a BCC.

Adw. dr Agnieszka Zemke-Górecka, wiceprezes NRA i prezes Centrum Mediacji przy NRA, poinformowała o konferencji na temat mediacji rówieśniczej zaplanowanej na 3 grudnia w Warszawie w formie hybrydowej. Centrum Mediacji organizuje tę konferencję we współpracy ze Szkołą Podstawową nr 143 w Warszawie. W tej placówce powstanie też Klub Mediatora.

Prezydium omówiło też sprawę organizacji Finału Konkursu Krasomówczego, gośćmi Prezydium byli adw. Ewa Bojanowska z Izby Warszawskiej i adw. Marcin Derlacz, przewodniczący Komisji Aplikacji Adwokackiej przy NRA. Rozmowa ma być kontynuowana na kolejnym posiedzeniu Prezydium z uwzględnieniem obecnej i prognozowanej sytuacji epidemicznej.

Adw. Andrzej Zwara, członek Prezydium NRA i prezes Biblioteki Palestry, omówił projekt edukacyjny dotyczący wdrażania nowych technologii w pracy adwokatów. Projektowi towarzyszy opracowanie naukowe „Nowe technologie w praktyce prawnika”. Projekt zostanie zaprezentowany na posiedzeniu plenarnym NRA 27 listopada.

Adw. Jarosław Szczepaniak, zastępca sekretarza NRA oraz adw. Katarzyna Piotrowska-Mańko i adw. Krzysztof Dudek omówili wstępny projekt wieloletnich działań Naczelnej Rady Adwokackiej w zakresie budowy wizerunku Adwokatury. Pierwszym etapem jest kampania promocyjna filmu „Żeby nie było śladów”, organizowana przy wkładzie pracy adw. Krzysztofa Dudka. Prezydium NRA skierowało projekt do zaopiniowania przez Komisję Wizerunku, Komisję Edukacji Prawnej i Komisję Integracji Środowiskowej, Kultury, Sportu i Turystyki NRA. Założenia projektu zostaną też przedstawione na posiedzeniu plenarnym Naczelnej Rady Adwokackiej 27 listopada.

Adw. Przemysław Rosati, prezes NRA, omówił dotychczasowe propozycje nowych warunków ubezpieczenia OC dla adwokatów. Prezydium przyjęło do wiadomości te informacje.

Prezydium omówiło propozycje agencji nieruchomości związane z nabyciem nieruchomości na potrzeby biura NRA.  

Kolejni goście Prezydium: adw. Dorota Kulińska, dyrektor Instytutu Legislacji i Prac Parlamentarnych i adw. Grzegorz Kopeć, przewodniczący Komisji Doskonalenia Zawodowego,  omówili stan prac i realizacji projektów Instytutu oraz tej Komisji. Prezydium zapoznało się z informacjami.
Prezydium przyjęło tekst jednolity uchwały nr 50/2018 NRA z 24 listopada 2018 r. „Regulamin działania rzeczników dyscyplinarnych i zastępców rzeczników dyscyplinarnych oraz trybu i sposobu ich wyboru” oraz zarządzenie obwieszczenia treści tekstu jednolitego tej uchwały na stronie nra.pl.  

Prezydium podjęło uchwałę uzupełniającą skład osobowy Zespołu ds. opracowania projektu zmian w regulaminie wykonywania zawodu adwokata w kancelarii indywidualnej lub spółkach, do zespołu dołączył adw. Rafał Radłowski.

Adw. Przemysław Rosati omówił sprawy finansowe, Prezydium podjęło decyzje w tych sprawach. Adw. Bartosz Grohman, sekretarz NRA,  przedstawił stanowisko WKR w przedmiocie rekomendacji co do lokalu Klubu Adwokata w Krakowie. Sprawa będzie omówiona na posiedzeniu Plenarnym NRA. 

Prezydium zapoznało się ze sprawozdaniem spraw izbowych, przygotowanym przez adw. Andrzeja Grabińskiego, zaś adw. Jarosław Szczepaniak, zastępca sekretarza NRA, przedstawił sprawy osobowe. Prezydium podjęło decyzje w tych sprawach.

Gośćmi Prezydium byli: adw. Ewa Bojanowska, adw. Marcin Derlacz, przewodniczący Komisji Aplikacji Adwokackiej NRA, adw. Katarzyna Piotrowska-Mańko, adw. Krzysztof Dudek, adw. Jacek Ziobrowski, prezes Wyższego Sądu Dyscyplinarnego, adw. Dorota Kulińska, dyrektor Instytutu Legislacji i Prac Parlamentarnych, adw. Grzegorz Kopeć, przewodniczący Komisji Doskonalenia Zawodowego NRA.

Kolejne posiedzenie Prezydium zostało zaplanowane na 2 grudnia br.

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry