Prezydium NRA apeluje do mediów o szanowanie tajemnicy adwokackiej

Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej apeluje do mediów o poszanowanie tajemnicy adwokackiej i niepublikowanie uzyskanych niezgodnie z prawem materiałów objętych tą tajemnicą. Dziennikarze sami objęci są tajemnicą dziennikarską, powinni więc rozumieć wartość tajemnicy adwokackiej. 

W przyjętej 27 października uchwale nr 102/2015, Prezydium NRA wyraża zaniepokojenie przypadkami publikowania przez media fragmentów rozmów i korespondencji pomiędzy adwokatami i ich klientami w sytuacjach, gdy takie nagrania lub kopie dokumentów znalazły się w przestrzeni publicznej na skutek przestępstwa - nielegalnych podsłuchów lub bezprawnego dostępu do poczty elektronicznej. Prezydium NRA przypomina i podkreśla, że tajemnica adwokacka jest chroniona i stanowi wartość nadrzędną dla realizacji prawa do obrony i uzyskania stosownej pomocy prawnej. Dziennikarze, którzy wykonując swój zawód, objęci są tajemnicą dziennikarską, powinni doskonale rozumieć, że naruszanie tajemnicy adwokackiej i dalsze rozpowszechnianie treści rozmów lub porad adwokackich stanowi poważne naruszenie zasad praworządności i podstawowych praw obywatelskich.

Prezydium NRA, które występowało w obronie tajemnicy dziennikarskiej, apeluje do mediów o poszanowanie tajemnicy adwokackiej i niepublikowanie uzyskanych niezgodnie z prawem materiałów objętych tajemnicą adwokacką. 

Treść uchwały otrzymali: Minister Sprawiedliwości, Rada Etyki Mediów, Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich, Centrum Monitoringu Wolności Prasy SDP, Izba Wydawców Prasy, Helsińska Fundacja Praw Człowieka – Obserwatorium Wolności Mediów w Polsce, Stowarzyszenie Gazet Lokalnych, Fundacja „Centrum Prasowe dla krajów Europy Środkowo-Wschodniej”, Związek Kontroli Dystrybucji Prasy, Stowarzyszenie Dziennikarzy Rzeczypospolitej Polskiej Oddział Warszawski

 

(czytaj treść uchwały Prezydium NRA)

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry