Prezydium NRA apeluje do Senatu o usunięcie przepisów naruszających wolność zgromadzeń

Porozumienie samorządów zawodowych i stowarzyszeń prawniczych przyjęło stanowisko dotyczące ustawy z dnia 2 grudnia 2016 o zmianie ustawy – Prawo o zgromadzeniach. Naczelna Rada Adwokacka jest jednym z sygnatariuszy stanowiska.

Treść stanowiska była omówiona podczas posiedzenia Prezydium NRA w dniu 6 grudnia br. Prezydium NRA w szczególności podkreśla, że przysługująca z mocy Konstytucji RP wolność zgromadzeń jest prawem mającym fundamentalne znaczenie dla ustroju demokratycznego i ściśle wiąże się z wolnością wyrażania poglądów.

Prezydium NRA apeluje do Senatu RP o usunięcie z ustawy z dnia 2 grudnia 2016 o zmianie ustawy – Prawo o zgromadzeniach przepisów, które naruszają wyżej wskazane wolności, tj. wolność zgromadzeń oraz wolność wyrażania poglądów.   

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry