Prezydium NRA apeluje o apolityczność kandydatów na sędziów TK

Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej przyjęło uchwałę w związku z wyborami pięciu nowych sędziów Trybunału Konstytucyjnego, które będą miały miejsce jesienią br. Apeluje w uchwale do przedstawicieli Parlamentu o rozważne i ponadpartyjne wskazanie kandydatów.

Piastowanie funkcji sędziego Trybunału Konstytucyjnego to honor, ale i wielka odpowiedzialność - czytamy w uchwale. Dlatego kandydaci muszą wykazywać się nie tylko ponadprzeciętną wiedzą prawniczą, ale przede wszystkim muszą dawać rękojmię apolityczności i niezależności od czynników partyjnych. Przy wyborze sędziów Trybunału Konstytucyjnego czynnikiem decydującym nie może być interes partyjny, lecz autorytet, dorobek i pozycja zawodowa kandydatów gwarantujące niezawisłość orzekania.


(czytaj cała uchwałę Prezydium NRA)

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry