Prezydium NRA apeluje o utworzenie korytarza humanitarnego

Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej apeluje do organizacji humanitarnych i Federacji Rosyjskiej o jak najszybsze stworzenie korytarza humanitarnego, który umożliwi ewakuację ludności cywilnej i rannych z terenów oblężonych, objętych działaniami wojennymi w Ukrainie. Chodzi szczególnie o kobiety i dzieci, osoby w podeszłym wieku, starców, osoby z niepełnosprawnością i chorych.

Uchwałę w tej sprawie Prezydium NRA podjęło - przez aklamację - podczas posiedzenia 3 marca 2022 r.

W uchwale czytamy, że Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej, dostrzegając konieczność zapewnienia pomocy ludności cywilnej i rannym na terenie Ukrainy, apeluje do Polskiego Czerwonego Krzyża, Międzynarodowego Ruchu Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca oraz do władz Federacji Rosyjskiej o podjęcie działań, które pozwolą na jak najszybsze stworzenie korytarza humanitarnego, który umożliwi ewakuację tych osób z terenów oblężonych.

Ludność cywilna i ranni, w szczególności dzieci, kobiety, osoby w podeszłym wieku, starcy, osoby z niepełnosprawnością, chorzy, w tym ci wszyscy, którzy nie stwarzają jakiegokolwiek zagrożenia bojowego, znajdują się w niezwykle trudnej sytuacji, która jest początkiem katastrofy humanitarnej.

Adwokatura Polska apeluje do organizacji humanitarnych, które mogą mieć wpływ na stworzenie korytarza humanitarnego, o niezwłoczne podjęcie działań, których efektem będzie ograniczenie katastrofy humanitarnej.

 

(czytaj uchwałę Prezydium NRA)

 

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry