Interwencje NRA w sprawie utworzenia korytarza humanitarnego

Naczelna Rada Adwokcka skierowała 4 marca pisma w sprawie utworzenia korytarzy humanitarnych do Międzynarodowego Ruchu Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca, Polskiego Czerwonego Krzyża oraz do Sergeya Andreeva, ambasadora Federacji Rosyjskiej w Polsce. Jest to działanie w nawiązaniu do uchwały Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej z 3 marca.

Adwokatura Polska apeluje o natychmiastowe podjęcie działań, które doprowadza do utworzenia korytarzy humanitarnych, umożliwiających ewakuacje  ludności cywilnej i rannych oraz dostarczenie leków i żywności dla osób pozostałych na ternach dotkniętych wojną.   

- Kierując te słowa do Szanownego Pana Ambasadora, liczymy na wsparcie naszych starań, odwołując się do podstawowych ludzkich uczuć, jakie powinny towarzyszyć każdemu człowiekowi, takich jak współczucie, empatia. Nic nie usprawiedliwia działań, ale też zaniechań, które wywołują lub pogłębiają kryzys humanitarny – czytamy w piśmie do ambasadora Federacji Rosyjskiej.

 

Czytaj też: Prezydium NRA apeluje o utworzenie korytarza humanitarnego

Czytaj pismo do MRCKiCP

Czytaj pismo do PCK

Czytaj pismo do ambasadora Federacji Rosyjskiej w Polsce    

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry
banner polski