Prezydium NRA broni samorządu urbanistów

Prezydium NRA złożyło pisemne stanowisko do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie skargi konstytucyjnej wobec zniesienia samorządu zawodowego urbanistów. 

Prezydium podkreśla, że wyposażenie urbanistów we własny samorząd zawodowy było decyzją wynikającą z przekonania ustawodawcy o potrzebie istnienia takiego właśnie samorządu, któremu będzie przekazane władztwo publiczne nad osobami wykonującymi zawód. Zdaniem Prezydium NRA, brak jest wskazania jakiejkolwiek przyczyny dla zmiany takiej regulacji prawnej. 

(zobacz stanowisko Prezydium NRA)

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry