Prezydium NRA deklaruje gotowość mediacji ws sporu o TK

Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej przyjęło 10 marca uchwałę, w której deklaruje gotowość podjęcia się roli bezstronnego mediatora w sporze o kształt Trybunału Konstytucyjnego. 

Prezydium NRA wskazuje, że eskalacja sporu między konstytucyjnymi organami władzy publicznej godzi w należny zasadom państwa prawa szacunek, psuje wizerunek Polski i obniża prestiż zaangażowanych w spór Instytucyji. Przypomina też, że Adwokatura powołana została do udzielania pomocy prawnej, współdziałania w ochronie praw i wolności obywatelskich oraz w kształtowaniu i stosowaniu prawa.

Prezydium NRA zauważa, że dalsza polaryzacja stanowisk nie leży w interesie obywateli, wymiaru sprawiedliwości i dobra naszego Kraju. Uważamy, że najlepszą formą wyjścia z tej sytuacji jest kompromis, w którym nie będzie ani wygranych, ani przegranych. Dlatego postulujemy rozpoczęcie dialogu między władzą ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą, którego celem będzie wypracowanie dobrych dla wszystkich rozwiązań.

- Mając na uwadze istotę zawodu adwokata, którego nierozerwalną częścią jest umiejętność rozwiązywania sporów, proponujemy, aby strony powierzyły Naczelnej Radzie Adwokackiej rolę mediatora - czytamy w uchwale. - PRAWO – OJCZYZNA – HONOR to nasza dewiza od 1918 roku. Kierując się nią, jesteśmy gotowi włączyć się w proces normalizacji sytuacji, na który czekają miliony Polaków.- napisali adwokaci.

Uchwała zostanie przekazana do wiadomości Premier RP, marszałków Sejmu i Senatu, Ministra Sprawiedliwości, posłów i senatorów.  

(czytaj uchwałę Prezydium NRA)

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/