Prezydium NRA zwraca się do Marszałek Sejmu o mediacje

Prezydium NRA przyjęło 17 grudnia 2019 r. uchwałę, w której zawarło prośbę do Marszałek Sejmu RP, Elżbiety Witek, o mediacje w procesie wypracowywania rozwiązań ustawowych wygaszających konflikt między władzą wykonawczą a sądowniczą.

Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej podjęło uchwałę na wniosek Prezesa Wyższego Sądu Dyscyplinarnego. Zwraca się w niej do Pani Marszałek  Sejmu RP w sprawie, "która niepokoi nie tylko adwokatów, ale cały wymiar sprawiedliwości. Wszystkim nam zależy na prawidłowym i sprawnym funkcjonowaniu wymiaru sprawiedliwości, na zaufaniu do sądów i na respektowaniu praw obywateli" - napisano.

"Przy zaistniałym konflikcie pomiędzy władzą wykonawczą a sądowniczą, proponujemy, aby Pani Marszałek, jako przedstawiciel władzy ustawodawczej, podjęła się swoiście rozumianej mediacji z udziałem przedstawicieli wszystkich zawodów prawniczych, zmierzającej do wypracowania rozwiązań ustawowych wygaszających konflikt" - czytamy w uchwale.
"Jesteśmy zgodni, że po wyrokach Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej i Sądu Najwyższego sytuacja wymaga regulacji ustawowych".

Prezydium NRA zwraca uwagę, że przedłużający się spór generuje olbrzymie koszty, które przez długie lata będzie spłacało społeczeństwo. "Wymiar sprawiedliwości będzie prawidłowo funkcjonował tylko wtedy, kiedy obywatel będzie miał zaufanie do sądów, sędziów i obowiązującego, stabilnego prawa".

(czytaj całą uchwałę)

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry