Prezydium NRA gratuluje adw. E. Rzepce tytułu Mistrza Mowy Polskiej

Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej składa gratulacje i wyrazy uznania dla adw. Edwarda Rzepki za zdobycie tytułu Mistrza Mowy Polskiej. Uchwała w tej sprawie została podjęta 23 września.

Adw. Edward Rzepka, były dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Kielcach i były członek Naczelnej Rady Adwokackiej, zdobył tytuł w tegorocznej edycji Mistrza Mowy Polskiej. Gala przyznania tytułu odbyła się 20 września w Kielcach.

Na posiedzeniu 23 września 2021 r. Prezydium NRA przyjęło uchwałę, w której składa adw. Edwardowi Rzepce serdeczne gratulacje i wyrazy najwyższego uznania.

W uchwale czytamy, że "nagroda ta jest najwyższym i jak najbardziej zasłużonym wyróżnieniem dla adw. Edwarda Rzepki, potwierdzeniem znanych powszechnie w środowisku prawniczym jego talentów oratorskich. Jest również powodem do dumy dla całego środowiska adwokackiego. Język polski tak w mowie, jak i w piśmie jest podstawowym narzędziem pracy adwokata. Dbałość o jego jakość i poziom jest obowiązkiem każdego adwokata i aplikanta, a Kolega adw. Edward Rzepka jest w tym zakresie wzorem do naśladowania."

(czytaj uchwałę Prezydium NRA)

Adw. Edward Rzepka został wpisany na listę adwokatów izby kieleckiej w 1979 r. Od początku lat 80-tych pełnił wiele funkcji w samorządzie adwokackim, jako członek i sekretarz ORA w Kielcach, a także dziekan kieleckiej izby w latach 1995–1998, 1998-2001 i 2013 – 2016. Od 1995 do 2016 roku członek Naczelnej Rady Adwokackiej.

Od stycznia 1981 r. (kiedy zwołano Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Adwokatury w Poznaniu) do 2021 r. wybierany delegatem na wszystkie Zwyczajne i Nadzwyczajne Krajowe Zjazdy Adwokatury (z wyjątkiem Zjazdu w Krakowie w 1992 r., gdyż jego termin kolidował z obowiązkami poselskimi adw. Rzepki).

Był obrońcą w procesach politycznych lat 70-tych i 80-tych. Jeszcze jako aplikant bronił oskarżonych w procesach politycznych robotników radomskich po wydarzeniach 1976 r. W latach 1976-1989 obrońca w większości procesów politycznych członków opozycji demokratycznej w Kielcach, Radomiu i innych miastach południowej Polski. Pełnomocnik internowanych w stanie wojennym (1981–1983), związany z NSZZ Solidarność. W latach 1989–1991 poseł na Sejm X Kadencji (OKP), w latach 1991–1993 poseł na Sejm I Kadencji (niezrzeszony, następnie Klub „Konwencja Polska”), przewodniczący Komisji Odpowiedzialności Konstytucyjnej. W latach 1990–1994 członek Krajowej Rady Sądownictwa, 1993–1997 sędzia Trybunału Stanu, 1997–2001 wiceprzewodniczący Trybunału Stanu.

Od 2015 r. jest aktywnym uczestnikiem manifestacji i innych wystąpień publicznych w obronie niezawisłości sędziowskiej i przeciw łamaniu Konstytucji. Obrońca pro bono w procesach uczestników protestów i manifestacji. Nie należy do żadnej partii politycznej.

Wielokrotnie odznaczany, w tym Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, „Krzyżem Wolności i Solidarności”, odznaką „Adwokatura Zasłużonym”, Medalem Semper Fidelis (dwukrotnie, przyznawany przez środowiska opozycji antykomunistycznej), Złotym Medalem „Za długoletnią służbę” (Prezydent RP), Medalem Pamiątkowym Ministra Sprawiedliwości.

W marcu 2021 r. podczas pierwszej części XIII Krajowego Zjazdu Adwokatury delegaci podjęli uchwałę przyznającą adw. Rzepce Wielką Odznakę Adwokatura Zasłużonym.

 

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry