Prezydium NRA krytycznie o ograniczaniu uzyskiwania informacji przez telefon w sądach

Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej negatywnie zaopiniowało zapis projektu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości – regulamin urzędowania sądów powszechnych, ograniczający możliwość uzyskiwania przez pełnomocników zawodowych informacji drogą telefoniczną.

To druga część krytycznej opinii do projektu tego rozporządzenia, pierwsza dotyczyła zapisu, który przewiduje cenzurowanie korespondencji osoby tymczasowo aresztowanej niezależnie od osoby korespondenta.  

(czytaj pierwszą część opinii Prezydium NRA)

(czytaj opinię Prezydium NRA ws uzyskiwania informacji drogą telefoniczną)

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/