Prezydium NRA krytycznie o zachowaniu sędziego Nawackiego

Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej w uchwale przyjętej 8 lutego uznało, że sędzia Maciej Nawacki rażąco przekroczył uprawnienia funkcjonariusza publicznego pełniącego funkcję przewodniczącego zebrania sędziów.

Prezydium NRA zareagowało w ten sposób na zachowanie sędziego Macieja Nawackiego, prezesa Sądu Rejonowego w Olsztynie, który podczas zebrania sędziów tego sądu porwał wniosek 31 sędziów, w którym wnoszono o rozszerzenie porządku obrad.

- Takie zachowanie stanowi przejaw arogancji. Narusza standardy zachowania przyjmowane w wymiarze sprawiedliwości. Podważa zaufanie obywateli do sądów godząc tym samym w interes publiczny. Stawia pod znakiem zapytania legitymację i zdolności sędziego Macieja Nawackiego do kierowania pracami Sądu Rejonowego w Olsztynie. - napisali adwokaci w uchwale.

Adwokatura Polska wyraża solidarność oraz składa wyrazy uznania wszystkim sędziom, którzy mimo różnego rodzaju szykan, niezłomnie stoją na straży godności zawodu sędziego, niezależności sądów i niezawisłości sędziów.

Czytaj uchwałę

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry