Prezydium NRA o przywróceniu pracy orzeczniczej sądów

Prezydium NRA zwróciło się z apelem do prezesów sądów powszechnych oraz prezesów sądów administracyjnych o zapewnienie takiej organizacji pracy, by realizując postulat przywrócenia działalności orzeczniczej sądów, zagwarantować pełnomocnikom procesowym możliwość bezpiecznego wykonywania obowiązków zawodowych w pełnym zakresie.

W przyjętej 19 maja br. uchwale Prezydium NRA postuluje o zapewnienie sprawnej obsługi administracyjnej interesantów, w tym czytelni sądowych. Adwokaci zaniepokojeni są zmianowym i rotacyjnym systemem pracy sądów. - Praca sądów winna być zorganizowana w taki sposób by uwzględniała uzasadnione interesy pełnomocników procesowych, w tym prawo do odpoczynku. - czytamy.

Prezydium NRA zaznacza też, że regulacje ustawowe są niewystarczające. Przepisy nie gwarantują ochrony interesów obywateli – uczestników postępowań sądowych lub ich pełnomocników dotkniętych skutkami COVID-19. Brakuje regulacji gwarantujących osobom zakażonym wirusem SARS-CoV-2, poddanym kwarantannie czy chorym na COVID-19 właściwej ochrony procesowej.

Czytaj uchwałę

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry