Prezydium NRA o wprowadzaniu zmian w Kodeksie karnym

Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej zajęło stanowisko wobec sposobu wprowadzania zmian w Kodeksie karnym. Apeluje o zrewidowanie i skorygowanie, na dalszym etapie prac legislacyjnych, rozwiązań budzących zastrzeżenia i wątpliwości.

Prezydium NRA przypomina, że obszerna nowelizacja Kodeksu karnego dotyczy najistotniejszej sfery życia publicznego – praw i wolności obywateli. Dlatego wprowadzanie zmian wymaga zachowania przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej przewidzianej przez przepisy prawa procedury, a także przeprowadzenia rzetelnej i poważnej debaty parlamentarnej z udziałem podmiotów zajmujących się tą materią. Tymczasem przyjęty przez Sejm nadzwyczajny, jednodniowy tryb procedowania nad projektem nie gwarantował możliwości przeprowadzenia konsultacji społecznych, nie dawał szans na przedstawienie na etapie prac parlamentarnych jakichkolwiek, choćby najbardziej zasadnych, uwag.

Stąd apel Prezydium NRA o zrewidowanie i skorygowanie, na dalszym etapie prac legislacyjnych, rozwiązań budzących zastrzeżenia i wątpliwości.

 

(czytaj uchwałę Prezydium NRA)

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry