Prezydium NRA o zasadach wykonywania tymczasowego aresztowania

Prezydium NRA podczas posiedzenia 27 lutego przyjęło uchwałę dotyczącą zasad wykonywania tymczasowego aresztowania. 

Dziennik Gazeta Wyborcza 23 lutego opublikował artykuł dot. kulis tzw. afery reprywatyzacyjnej w Warszawie. Opisano w nim warunki wykonywania tymczasowego aresztowania wobec Aliny D., która została aresztowana pod zarzutami udziału w korupcyjnym procederze Jakuba R., wiceszefa Biura Gospodarki Nieruchomościami w latach 2006-2013. 

Alina D. została aresztowana rok temu, dziś to prawie 80-letnia kobieta, po ciężkiej chorobie. Dziennikarze zwracają uwagę, że wobec osób w tym wieku, które nie popełniły poważnych zbrodni, sądy rzadko stosują areszt. We wniosku o wypuszczenie na wolność, który Alina D. skierowała do sądu, opisała warunki, w jakich przebywa. Przez pierwsze dziewięć miesięcy od aresztowania ani razu nie została przesłuchana, pierwsze dwa miesiące spędziła w piwnicznej celi dla niebezpiecznych przestępców. Potem przeniesiono ją do celi z piwnicznym okienkiem i monitoringiem, gdzie spędziła kolejnych osiem miesięcy. Następnie przeniesiono ją do celi z dostępem do światła dziennego, wprowadzając przy tym codzienne kontrole osobistych rzeczy kobiety. Aresztowana skarży się też na brak badań kontrolnych, choć powinna sprawdzać stan zdrowia co pół roku (dwa lata temu przeszła operację związaną z nowotworem). 

Doniesienia prasowe, opublikowane w Gazecie Wyborczej w dniu 23 lutego 2018 r., przedstawiające zasady wykonywania tymczasowego aresztowania wobec niespełna osiemdziesięcioletniej Aliny D., aresztowanej w związku z tzw. „aferą reprywatyzacyjną”, budzą najwyższe zaniepokojenie - czytamy w uchwale Prezydium NRA.

Prezydium podkreśla, że w demokratycznym państwie prawa nie wolno wobec nikogo stosować metod, które mogą zostać uznane za okrutne. Warunki przebywania w tymczasowym areszcie nie mogą uwłaczać godności osoby tymczasowo aresztowanej i nie mogą prowadzić do szczególnego udręczenia osoby pozbawionej wolności.

Prezydium NRA uważa za zasadne przeprowadzenie kompleksowej kontroli zasad wykonywania tymczasowego aresztowania, a także celowości i adekwatności jego stosowania. W przypadku potwierdzenia prawdziwości powyższych doniesień prasowych, Prezydium NRA wyraża stanowczy sprzeciw wobec takiego postępowania.

(czytaj treść uchwały Prezydium NRA)

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry