Prezydium NRA ogłasza konkurs ofert agencji nieruchomości

Prezydium NRA zaprasza agencje pośrednictwa w obrocie nieruchomościami do składania ofert na usługę pośrednictwa w wyszukaniu i obsługi transakcji nabycia nieruchomości na nową siedzibę Naczelnej Rady Adwokackiej w Warszawie.

Ofertę można:

- przesłać na adres poczty elektronicznej sekretariat@nra.pl

lub

złożyć w Biurze Podawczym Naczelnej Rady Adwokackiej ul. Świętojerska 16, w Warszawie

lub

wysłać pocztą na adres Naczelna Rada Adwokacka ul. Świętojerska 16, 00-202 Warszawa

z dopiskiem na kopercie lub w tytule e-maila „konkurs ofert agencji nieruchomości”;

Termin nadsyłania ofert upływa 30 października 2021 r. – data wpływu do Biura NRA

Informujemy, że zastrzegamy sobie prawo do zawarcia umowy o pośrednictwo w nabyciu nieruchomości z więcej niż jednym oferentem lub z żadnym z oferentów, który się zgłosi.

 

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry