Prezydium NRA popiera protest pracowników sądów

Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej wyraziło poparcie dla jutrzejszej akcji protestacyjnej Krajowej Rady Związku Zawodowego Pracowników Wymiaru Sprawiedliwości RP. 

Jak czytamy w uchwale, zapewnienie godnych warunków pracy osobom zatrudnionym w instytucjach wymiaru sprawiedliwości ma niebagatelne znaczenie dla wykonywania zawodu adwokata, jak i innych zawodów prawniczych.

Ogólnopolski protest pracowników sądów zaplanowany został na 24 września i dotyczył będzie uzyskania podwyżek dla pracowników sądów.

czytaj uchwała nr 97/2015

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry
banner polski