Prezydium NRA powołało Kolegium Redakcyjne "Palestry" na 3-letnią kadencję

Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej, uwzględniając wniosek Prezesa Ośrodka Badawczego Adwokatury im. adwokata Witolda Bayera złożony na podstawie § 14 ust. 3 Statutu OBA, wobec upływu kadencji dotychczasowego składu Kolegium Redakcyjnego Pisma Adwokatury Polskiej „Palestra”, powołało nowy skład Kolegium  na 3-letnią kadencję.

W skład Kolegium Redakcyjnego weszli:

 adw. dr hab. Stanislav Balik

adw. dr hab. Zbigniew Banaszczyk

adw. dr hab. (prof. UŚ) Jacek Barcik

adw. Wojciech Bergier

dr hab. (prof. UBw) Piotr Fiedorczyk

prof. dr hab. SSN Lech Gardocki

adw. Paweł Gieras

prof. dr hab. Roman Hauser

adw. Joseph Hoffmann

adw. Krzysztof Kostański

adw. Jan Kuklewicz

adw. dr Katalin Ligeti

prof. dr hab. Erik Luna

adw. Maciej Łaszczuk

prof. dr hab. Elwira Marszałkowska-Krześ

adw. prof. dr hab. Frank Meyer

adw. dr hab. (prof. UO) Dariusz Mucha

adw. Marek Antoni Nowicki

adw. dr. hab. (prof. UW) Szymon Pawelec

adw. Krzysztof Piesiewicz

prof. dr hab. SSN Krzysztof Pietrzykowski

prof. dr hab. r. pr Jerzy Pisuliński

adw. dr. hab. (prof. UŁ) Anna Rakowska-Trela,

adw. dr hab. (prof. UJ) Janusz Raglewski

STK w st. sp. Stanisław Rymar

adw. prof. Philippe Sands

adw. Piotr Sendecki

adw. dr hab. Tomasz Siemiątkowski

adw. dr hab. Tomasz Sójka

prof. dr hab. Elżbieta Skowrońska

adw. dr Monika Strus-Wołos

adw. dr hab. (prof. UJ) Dobrosława Szumiło-Kulczycka

dr hab. (prof. UŁ) SSN Dariusz Świecki

dr (prof. U.Masaryka) Jaromir Tauchen

adw. prof. Stephen C. Thaman

adw. Andrzej Tomaszek

prof. dr hab. Józef Wójcikiewicz

dr hab. Małgorzata Wrzołek-Romańczuk

Prof. dr hab. Maria Zabłocka

SSN Stanisław Zabłocki

adw. Jerzy Zięba

adw. dr Paweł Ziętara

adw. dr hab. Piotr Zientarski

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry