Prezydium NRA: Premier powinien podjąć działania w sprawie „farmy trolli”

Prezydium NRA podjęło uchwałę, w której apeluje do Premiera Rządu Polskiego aby podjął działania wyjaśniające wobec osób z resortu sprawiedliwości, które były zaangażowanee w kampanię oszczerstw wobec sędziów sprzeciwiających się zmianom w wymiarze sprawiedliwości.

Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej wyraża stanowczą dezaprobatę wobec poczynań funkcjonariuszy publicznych Ministerstwa Sprawiedliwości i osób wspólnie z nimi działających, naruszających nie tylko dobra osobiste sędziów, ale godzących w podstawy demokratycznego państwa prawa. W uchwale Prezydium NRA stwierdza, że to zachowanie winno spotkać się ze stanowczym sprzeciwem i pociągnięciem do odpowiedzialności wszystkich zaangażowanych w tego typu haniebne działania.

czytaj uchwałę

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry