Prezydium NRA: propozycje zmian ustawy o KRS są niekonstytucyjne

Zwiększanie ponad uzasadnioną miarę kompetencji politycznego z natury rzeczy parlamentu w procesie kształtowania składu KRS godzi w podstawowe zasady demokratycznego państwa prawnego, tworząc niebezpieczeństwo podporządkowania sądownictwa władzy politycznej, a tym samym utraty zdolności do pełnienia przez sądownictwo konstytucyjnie określonych funkcji – czytamy w uchwale Prezydium NRA w sprawie proponowanych zmian dotyczących Krajowej Rady Sądownictwa.

W uchwale z dnia 3 lutego 2017 r. Prezydium NRA zwraca uwagę, że przedstawione publicznie propozycje zmian funkcjonowania KRS, szczególnie skrócenie kadencji członków KRS oraz upolitycznienie wyboru przedstawicieli środowiska sędziowskiego, mogą prowadzić do naruszenia konstytucyjnej zasady niezależności sądownictwa i zasady trójpodziału władzy.

Adwokaci przypominają, że wyłanianie kandydatów do pełnienia funkcji sędziowskich powinno następować w ramach transparentnej, publicznie prowadzonej procedury, respektującej zasadę podziału władzy, w oparciu o merytoryczne kompetencje.

W uchwale podkreślono również, że w aktualnej sytuacji zaufanie do organów publicznych uzależnione jest od zachowania politycznej neutralności i niezawisłości władzy sądowniczej.

Czytaj uchwałę   

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry