Prezydium NRA przeciwko zmianom w postępowaniu mandatowym

Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej podczas posiedzenia 12 stycznia 2021 r. przyjęło uchwałę, w której sprzeciwia się zmianom w Kodeksie postępowania w sprawach o wykroczenia.

Zdaniem Prezydium NRA, proponowana w tym projekcie zmiana modelu postępowania mandatowego stanowi zaprzeczenie podstawowych, konstytucyjnie chronionych wartości jakie powinny obowiązywać w demokratycznym państwie prawa. Sprawowanie wymiaru sprawiedliwości należy do władzy sądowniczej, a nie Policji. Dlatego podstawowym prawem każdego obywatela jest prawo do odmowy przyjęcia mandatu, zaś mandat nie może stanowić namiastki wyroku w postępowaniu represyjnym jakim jest postępowanie w sprawach o wykroczenia.

- Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej apeluje o nieuchwalenie propozycji legislacyjnej zawartej w druku sejmowym nr 866. Najwłaściwszą formą oceny tego projektu byłoby jego odrzucenie w pierwszym czytaniu. - zaznaczają członkowie Prezydium.

Uchwała została przyjęta jednogłośnie.

(czytaj uchwałę Prezydum NRA)

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry