Prezydium NRA przekazało 25 tys. zł na rzecz ECS

Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej przekazuje 25 tys. zł na rzecz Europejskiego Centrum Solidarności. Uchwałę w tej sprawie przyjęto podczas posiedzenia 5 lutego 2019 r.

W uchwale Prezydium NRA przypomina historyczną wagę Sierpnia 1980 oraz powstania NSZZ "Solidarność". Podczas zapoczątkowanej wówczas pokojowej rewolucji walczono o niezmiennie aktualne i uniwersalne wartości – prawa człowieka i wolności obywatelskie. Stanowią one fundamenty Unii Europejskiej oraz punkt odniesienia w procesach tworzenia prawa na świecie.

Prezydium NRA podkreśla, że do „Solidarności” oraz jej głównych bohaterów odnoszą się z uznaniem przywódcy państw europejskich i światowych, a postaci opozycjonistów z tamtych lat są powszechnie rozpoznawalne.

Adwokaci mają swój udział w historii „Solidarności”, a jej idee są zbieżne z misją Adwokatury, czyli obroną praw jednostki. Naszym obowiązkiem jest pielęgnowanie pamięci o wydarzeniach Sierpnia ’80 oraz o dokonaniach „Solidarności” nie tylko z powodu narodowej dumy, lecz także dla ochrony dziedzictwa europejskiego i światowego. Gwarancją tej ochrony jest istnienie i działalność Europejskiego Centrum Solidarności, które nie tylko utrwala i upowszechnia wiedzę o historii, ale także ma na celu inspirowanie społeczeństw, które nadal walczą o prawa człowieka i wolności obywatelskie - czytamy w uchwale.

Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej w trosce o to, by spór polityczny wokół dotacji z budżetu państwa na rzecz Europejskiego Centrum Solidarności nie zakłócił funkcjonowania tej instytucji, postanawia przekazać na jego rzecz kwotę 25 000 zł.

Na koniec uchwały zostały przypomniane słowa Jana Pawła II, wypowiedziane w Gdyni w 1987 roku, że świat nie może już działać według zasady „wszyscy przeciw wszystkim”, lecz „wszyscy z wszystkimi i wszyscy dla wszystkich”. Tak pojmowana solidarność stanowi fundament naszej wywalczonej na nowo wolności - podkreśla Prezydium NRA.

(czytaj uchwałę Prezydium NRA)

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry