Prezydium NRA przekaże 100 tys. zł. na pomoc dla personelu medycznego

Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej postanowiło przeznaczyć 100 tysięcy złotych na zakup środków ochrony osobistej dla lekarzy i personelu medycznego.

Środki zostaną przekazane w porozumieniu z Naczelną Izbą Lekarską i krajowym konsultantem ds. chorób zakaźnych.

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry