Prezydium NRA przyjęło skład Instytutu Legislacji i Prac Parlamentarnych

Instytut Legislacji i Prac Parlamentarnych przy NRA powstał na podstawie uchwały Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej z 29 kwietnia 2021 r.

Także 29 kwietnia Prezydium przyjęło Statut Instytutu i powołało na funkcję dyrektora adw. Dorotę Kulińską, zaś na funkcje wicedyrektorów Instytutu adw. Dariusza Golińskiego oraz adw. Adama Pracławskiego.

Na funkcję sekretarza powołało adw. dr Magdalenę Matusiak-Frącczak uchwałą Prezydium z 13 maja br.

Z mocy Statutu funkcję przewodniczącego Rady Programowej Instytutu pełni adw. Przemysław Rosati, prezes NRA. 6 i 13 maja br. Prezydium NRA przyjęło kolejnych członków Instytutu oraz skład Rady Programowej.

Członkowie Rady Programowej Instytutu:

adw. prof. dr hab. Jacek Barcik

adw. Ryszard Kalisz

adw. prof. dr hab. Aleksander Maziarz

adw. Henryk Stabla

adw. Andrzej Tomaszek

adw. dr hab. prof. UW Dorota Pudzianowska

Członkowie Zespołu ds. Opiniowania Aktów Legislacyjnych

adw. Andrzej Bieńkowski

adw. Piotr Zemła

adw. Paweł Szadkowski

adw. Michał Hara

adw. Joanna Tkaczyk

adw. Magdalena Niegerewicz

adw. Agnieszka Iwaćkowska

Członkowie Zespołu ds. Projektów Aktów Legislacyjnych:

adw. Rafał Chrzanowski

adw. Marta Duda-Muszyńska

adw. Agata Koschel-Sturzbecher

Członkowie Zespołu ds. Prac Parlamentarnych:

adw. Maciej Lenart

adw. Arkadiusz Slisz

adw. Karol Pachnik

adw. Kamil Szmid

adw. Andrzej Fic

 

Osoby, które wyraziły zgodę na stałą współpracę z Instytutem, a które Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej wpisało na

Lista Ekspertów Instytutu Legislacji i Prac Parlamentarnych:

adw. prof. dr hab. Anna Chorążewska
prof. dr hab. Robert Grzeszczak
dr hab. Marcin Janik
adw. dr Kamila Mrozek
prof. dr hab. Piotr Płoszajski
dr hab. Anna Rakowska-Trela
prof. dr hab. Marian Noga
adw. dr Paweł Litwiński
prof. dr hab. Dagmara Kronobis–Romanowska
adw. dr Monika Strus–Wołos
prof. dr hab. Dawid Sześciło
prof. dr hab. Fryderyk Zoll
prof. dr hab. Artur Nowak-Far
prof. dr hab. Ryszard Balicki

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry