Prezydium NRA: regulamin wyboru Pierwszego Prezesa SN jest zgodny z Konstytucją

Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej na posiedzeniu 9 maja przyjęło stanowisko, w którym podkreśla, że przepisy regulujące wybór Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego, są zgodne z Konstytucją RP. 

Stanowisko Prezydium NRA jest odpowiedzią na wniosek Grupy Posłów na Sejm VIII Kadencji, skierowany do Trybunału Konstytucyjnego 1 marca br. Wnioskodawcy zaskarżają w nim przepisy z dnia 23 listopada 2002 r. o Sądzie Najwyższym oraz uchwały Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Sądu Najwyższego z 14 kwietnia 2003 r. w sprawie regulaminu wyboru kandydatów na stanowisko Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego.

Zdaniem Prezydium NRA, zaskarżone przez grupę posłów przepisy są zgodne z art. 2 i art. 183 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

Prezydium zwraca też uwagę na polityczny aspekt wniosku grupy posłów, który skierowany jest przeciwko niezawisłości Sądu Najwyższego i jego organów. Przestrzega też przed skutkami - destabilizacją działalności organów Sądu Najwyższego i - pośrednio - całego wymiaru sprawiedliwości. Składanie tego rodzaju wniosków do Trybunału Konstytucyjnego, zdaniem Prezydium NRA, podważa zaufanie do fundamentów państwa prawnego. 

Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej poparło stanowisko przyjęte w tej sprawie przez Zgromadzenie Ogólne Sądu Najwyższego, a wyrażone w piśmie z dnia 31 marca 2017 r. i apeluje o wycofanie wniosku. 

(czytaj stanowisko Prezydium NRA)

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry